vinget_liveshows_kontrakterogstkrav

Standard kontrakter

Punktet er under opdatering, men her vil komme til at ligge eksempler på forskellige standard kontrakter.


Prisen for et live-show er varierende alt efter omfang, tid og sted. For tilbud på et show, kontakt mig gerne her.


Teksten i en standardkontrakt på en illustratons opgave kunne fx lyde som følger:


  • De leverede originaltegninger er i henhold til international lov om ophavsret, tegnerens ejendom og de må ikke uden særlig aftale anvendes til andre formål eller oplag end de i kontrakten anførte.
  • Originaltegningerne skal efter reproduktionen overdrages til ophavsmanden.
  • Ved evt. bortkomst eller beskadigelse er ophavsmanden berettiget til erstatning.
  • Ved køb af original tegning/illustration, skal den naturligvis ikke afleveres tilbage, men retten til reproduktion tilhører stadig ophavsmanden.